Fokus Digital Services

ТРЗ в сферата на образованието - практическо ръководство

Експертни съвети и решения за практикуващите ТРЗ служители от училища, детски градини и университети

Внимание!

По-долу са включени няколко страници от съдържанието на ръководството!

Не пропускайте да ги видите!

Уважаеми г-н/г-жо ТРЗ служител,

ТРЗ и осигурителни въпроси от областта на училищната и академичната дейност - това несъмнено са едни от темите, по които постъпват най-голям брой въпроси в нашата редакция.

Липсата на специализирана литература винаги Ви е притеснявала, нали така?

Повече не, защото на пазара вече има практическо ръководство, посветено на изключително обширната тема на трудовите правоотношения в училищната и академичната дейност:


ТРЗ в сферата на образованието - практическо ръководство


  На нова по-ниска цена - само за 28,34 лв. с ДДС (стара цена 31,50 лв. с ДДС)

  

В него Ви очакват:
Нормативна уредба
Експертни анализи и съвети
Решения на практически казуси

То събира в себе си експертни съвети и решения. Така Вие - практикуващите ТРЗ служители от образованието - ще имате сигурен помощник за правилна работа без грешки и глоби!
 


Само за най-бързите: подарък! Папка-класьор за съхранение на документи! Побързайте и грабнете Вашата!

Какво включва ръководството:

Нормативна уредба:

Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
Наредба № 1 от 16 януари 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Наредба № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда
Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование
 
Експертни анализи:
Колективният трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование от 11.06.2018 г. – един добър пример за практическите ползи от колективното преговаряне
Пенсиониране в системата на образованието
Отпуски в системата на образованието 
Резюме на КТД в университетите
Разходи за транспорт и наем на учителите

Практически решения:
  Включване на време на неплатен отпуск в периода по чл. 222, ал. 3 от КТ  
Брой брутни заплати при пенсиониране на учител
Брой дни платен отпуск за учител с ТЕЛК
Момент на преценка на какво обезщетение има право педагогически специалист по отношение на пенсионирането
Значение на годината на полагане на лекторски труд във връзка с пенсиониране
Намаляване на допълнителни дни отпуск за ненормиран работен ден без съобразяване с КТД
Разрешение на 1-годишен платен отпуск за учител
Инструктаж на шофьори на ученически автобуси
Законов срок за изплащане на обезщетение за неползван отпуск при напускане
Документи, изисквани от Инспекцията по труда при проверки
Социални придобивки за служител във Висше училище при продължителен болничен
Напускане след курс за повишаване на квалификацията
Удържане на по-голяма  сума за ВКС
Срок на членство във ВКС за възползване от услугите ѝ
Граждански договор с щатен учител за придружаване на чуждестранен учител
Сметка за изплатени суми за ФЛ СОЛ с граждански договор за проверяване на изпити
Договор за заместване при бременност на заместващия и връщане на титуляра
Допълнително възнаграждение за заместване на класен ръководител
Допълнителни възнаграждения за работа в училище за деца с увреждания
Диференциално плащане за старши учител
Право на диференциално възнаграждение
Суми за представително облекло по време на майчинство
Полагаемост на суми за представително облекло на лица по втори трудов договор
Право на платен отпуск за лице, възстановено на работа, за времето от уволнението до възстановяването
Дни отпуск, полагаеми за лица при бременност и майчинство
Платен отпуск за учител с ТЕЛК
Платен отпуск за учител с 2 трудови договора в 1 училище
Признаване за учителски стаж на периоди на временна неработоспособност, бременност и майчинство
Признаване на стаж от частно училище при започване на работа в държавно
Отсъствие на учител, присъствал на семинар в друг град
Признаване на стаж по специалността за учител
Отсъствие на учител, пътувал на екскурзия в чужбина с ученици
Смисъл на СКБО и право на взимане на решения
Осигурителни вноски и данък върху транспортни разходи
Платен годишен отпуск за учител с 51% намалена работоспособност
Статут по основен трудов договор за служител, избран на ръководна длъжност
Прекратяване на трудов договор с преподавател поради намаляване обема на работа
Обезщетение по чл 222, ал. 3 при прекратяване на трудов договор с преподавател на 71 г.
Удължаване на срок на трудов договор с гост-преподавател
Отпуск за временна нетрудоспособност за лице с 2 трудови договора
Освобождаване на служител, назначен по чл. 111 от КТ с работно време 4 часа
Освобождаване на професор от ВУ и чл. 58 от ЗВО
Допълнително възнаграждение за придобита докторска степен
Намаляване на работното време на помощен персонал на детска градина
Допълнително възнаграждение за научна степен по втори трудов договор с 4 ч. работно време
Втори трудов договор на лекторски часове

 

Няколко думи за колектива зад ръководството


Доц. д-р Андрей Александров
 
Mагистър по Право (2005) и доктор по Трудово право и социално осигуряване (2011) от Софийски университет "Св.Климент Охридски". Притежава и двусеместриално обучение от Университета в Хамбург (2003/2004). Хоноруван асистент по трудово право в Юридическия факултет на Софийския университет, а от 2016 г. е главен асистент по трудово право в Института за държавата и правото при БАН.
Красимира Гергева

Специалист в изготвяне на месечни ведомости, декларация обр.1 и 6 към НАП, месечни, тримесечни и годишни отчети към НСИ, изготвяне на месечни и годишни отчети за лицата по извънтрудови правоотношения, подготвяне на длъжностни характеристики, провеждане на обучения по ТРЗ, ежедневно проследяване на промените в законодателството, както и промените в проект, консултации по трудово-правни и осигурителни казуси.
Аспасия Петкова

Експерт по социално и здравно осигуряване, работила в УНСС и като експерт в МТСП, директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“ в ЦУ на НОИ, заместник директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП. Автор на много книги, наръчници, статии, дългогодишен лектор на семинари и обучения.
Василена Христова

Експерт и практикуващ консултант в областта на трудовите правоотношения и социално осигуряване.

Не пропускайте да си осигурите експертните съвети и решения и да си осигурите уверена и спокойна ТРЗ практика в сферата на образованието!


Какво още Ви препоръчваме:


Правилно сключване на трудови договори - решения и съвети от експерти

Правилно прекратяване на трудови договори - решения и съвети от експертиАко желаете да получите фактура, въведете данните за нея на стъпка 2!


при поръчки на стойност > 50 лв. с ДДС - БЕЗПЛАТНА доставка с куриери на Спиди
за поръчка < 50 лв. с ДДС се заплаща доставка на стойност 6 лв. с ДДС

 

А за още повече привилегии, отстъпки и намаления - станете член на Клуб РС Издателство!


При програма минимум получавате:

✓ 5 лв отстъпка от цената на всяка книга
✓ 10% отстъпка от цена за участие в семинари
✓ 10% отстъпка от цена за абонаменти
✓ Безплатна доставка на поръчани книги с куриер на Спиди
✓ Първи ще научавате за събития, промоции и нови издания на РС Издателство
✓ Ще участвате в най-голямото събитие на годината – конференция със счетоводители и експерти от цяла България за обмяна на опит – октомври 2019
✓ Срок на членството: 12 месеца след заплащане и издаване на членски сертификат
✓ Цена - само 72 лв. с ДДС


Станете част от избраните клиенти на РС Издателство, като доплатите членство за програма „Минимум“.

Ако желаете разяснение за нея, моля свържете се с нас на тел. 0888 933 813

Кои сме ние?
От 2011 г. вече 8 години нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, трудово право, човешки ресурси и GDPR.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни издания:
 с готови решения на реални казуси
 с експертни анализи по ключови проблеми
 със законодателство
 Евгени Рангелов
 проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
 Христо Досев, д.е.с.
 Трендафил Василев, д.е.с.
 Алиция Профирова
 Василена Христова
 Бойчо Момчилов
 Пламен Ангелов, д.е.с.
 Теодора Дичева
 и други
Абонаментни услуги с експертни съвети, решения и консултации:
 www.PortalSchetovodstvo.bg
 www.PortalTRZNormativi.bg
 Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
Семинари по ключови проблеми от:
 счетоводството
 данъчното облагане
 ДДС
 Трудови правоотношения
 Осигуряване
 GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!


 Отстъпка от всяка поръчка на издание
 Безплатна доставка
 Отстъпка от всеки абонамент
 Ежегодно събитие за обмяна на опит
 И още!

Форма за поръчка

Поръчайте продукти на стойност 50 лв. и получавате БЕЗПЛАТНА доставка!

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ